Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική της η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ.-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Coffee & Bar Experts» (εφεξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, Ανθόπυργος, Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 27100, καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, που συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα με όνομα χώρου https://coffeebarexperts.gr (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) και την χρήση των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η χρήση της Ιστοσελίδαςπροϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Ιστοσελίδα. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@coffeebarexperts.gr.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του νόμου 3471/2006 και της ePrivacydirective (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την Ιστοσελίδα για τους εξής σκοπούς:

1. Εγγραφή μέλους

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα εγγραφής ως μέλος, ώστε να μπορεί να βλέπει ιστορικό των παραγγελιών του.

Για την εγγραφή συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Κινητό τηλέφωνο, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ., ΑΦΜ, Διεύθυνση επιχείρησης, Τηλέφωνο επιχείρησης. Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο ο χρήστης παραμένει εγγεγραμμένο μέλος της Ιστοσελίδας και η επεξεργασία τους έχει σκοπό την διεκπεραίωση των παραγγελιών του.

2. Αγορά προϊόντων/υπηρεσιών

Για την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, είναι απαραίτητη η συλλογή των εξής προσωπικών δεδομένων του Πελάτη: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα), Τηλέφωνο, Διεύθυνση e-mail και σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και επάγγελμα.

3. Εγγραφή στο Newsletter

Μέσω της Ιστοσελίδας μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter, για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μηνύματα της Εταιρείας. Για την εγγραφή σας θα χρειαστεί να συλλέξουμε τη διεύθυνση e-mail σας, η οποία θα παραμείνει στο σχετικό αρχείο της Εταιρείας εωσότου απεγγραφείτε από την υπηρεσία Newsletter.

4. Φόρμα επικοινωνίας

Η Ιστοσελίδα διαθέτει φόρμα επικοινωνίας, μέσω της οποίας οι επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας είναι: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το θέμα για το οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυχόν περιλαμβάνονται στο μήνυμά σας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υποβολή τους, εκτός εάν η φύση του ερωτήματος απαιτεί περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων.

5. Social Plugins

Η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους, προς τα κοινωνικά δίκτυα της Εταιρείας (Facebook, Instagram, Twitter). Εφόσον ο επισκέπτης επιλέξει αυτούς τους συνδέσμους, αποκτούμε πρόσβαση στις δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες του στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διέπουν τα κοινωνικά δίκτυα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο επισκέπτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@coffeebarexperts.gr. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι εκείνου του σημείου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από την Ιστοσελίδα. Εξάλλου η Εταιρεία δύναται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για όσο διάστημα επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@coffeebarexperts.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος, Τ.Κ.27131.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός εάν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

4. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε ηλεκτρονική ή/και έγχαρτη μορφή για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να συμπληρωθεί η προθεσμία της παραγραφής αυτών.

5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Ιστοσελίδα δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ο.Χ..

6. COOKIES

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται και όταν εγγράφεται σε έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς ή διαφημιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies. Διαβάστε αναλυτικά την πολιτική Cookies της Εταιρείας εδώ.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα).

1. Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

2. Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων αναγνωρίζουν και μετρούν τον αριθμό επισκεπτών και το πώς οι χρήστες περιηγούνται στο διαδικτυακό μας τόπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό βοηθά στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο δουλεύει η Ιστοσελίδα.

3. Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται πότε ο χρήστης επιστρέφει στον ιστότοπο. Αυτό επιτρέπει την προσωποποίηση του περιεχομένου για κάθε χρήστη, το χαιρετισμό με όνομα και την αποθήκευση των προτιμήσεων (π.χ. την επιλογή γλώσσας ή περιοχής)

4. Cookies Στόχευσης

Τα cookies στόχευσης αποθηκεύουν την επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο/εφαρμογή, τις σελίδες που επισκέφθηκε, και τους υπερσυνδέσμους που ακολούθησε. Οι πληροφορίες αυτές δύνανται να χρησιμοποιηθούν ώστε το προβαλλόμενο περιεχόμενο να είναι σχετικό με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Μπορεί ακόμη να γίνει διαμοιρασμός αυτών των πληροφοριών με τρίτα μέρη για αυτό το σκοπό. Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ η Εταιρεία δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτώνμέσω της Ιστοσελίδας της.

Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / επισκέπτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Προβολή έκδοσης ΑΜΕΑ

Επιλογές Cookies

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας & να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις των cookies σου ανά πάσα στιγμή. Πολιτική Cookies